Magazyn - Lechicka 71A, 64-100, Leszno, Polska
+48607371247
kontakt@frontlineag.pl

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne:

 1. Sklep internetowy frontlineag.pl prowadzony jest przez [Frontline Agnieszka Glapiak], z siedzibą w [Lechnicka 71a Leszno] i zarejestrowaną pod numerem NIP: [6972120611], REGON: [3643611581].

 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego frontlineag.pl oraz warunki dokonywania przez Klienta zakupów.

 3. Sklep frontlineag.pl prowadzi sprzedaż mebli  używanych.

§2. Zasady składania zamówień:

 1. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu https://frontlineag.pl/ lub za pośrednictwem dostępnych form kontaktu podanych na stronie sklepu.

 2. Zamówienie jest ważne po jego potwierdzeniu przez sklep. Potwierdzenie to zawiera informacje o towarze, cenie, kosztach dostawy oraz terminie realizacji zamówienia.

 3. Klient ma prawo do anulowania zamówienia przed jego potwierdzeniem przez sklep.

§3. Ceny i płatności:

 1. Ceny podane na stronie sklepu są cenami netto i brutto przy każdym produkcie jest przeliczone

 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania promocji.

 3. Płatności można dokonywać przelewem bankowym, kartą płatniczą lub innymi dostępnymi w sklepie formami płatności.

§4. Dostawa:

 1. Sklep realizuje dostawy na terenie Polski. Koszty dostawy są określone w koszyku zakupowym.

 2. Termin dostawy wynosi do 4 dni roboczych lecz sklep zastrzega sobie prawo do zależności od dostępności towaru i może być uzgodniony indywidualnie z Klientem. 

 3. Klient jest zobowiązany sprawdzić paczkę przy odbiorze pod kątem ewentualnych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient powinien spisać protokół szkody w obecności kuriera.

§5. Prawo odstąpienia od umowy:

 1. Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, bez podawania przyczyny. Klient ma kolejne 14 dni na odesłanie towaru

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Klient powinien poinformować sklep frontlineag.pl o swojej decyzji w formie pisemnej lub telefonicznej.

 3. Towar zwracany powinien być w stanie nienaruszonym, kompletnym, w oryginalnym opakowaniu, wraz z dowodem zakupu.

§6. Reklamacje:

 1. Reklamacje dotyczące wad towaru należy zgłaszać w ciągu 14 dni od momentu ich stwierdzenia. Reklamacje należy kierować na adres mailowy sklepu internetowego kontakt@frontlineag.pl

 2. Sklep frontlineag.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

§7. Ochrona danych osobowych:

 1. Sklep frontlineag.pl zapewnia ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.

 2. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

§8. Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie sklepu frontlineag.pl

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z umowy sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu frontlineag.pl

 4. Regulamin może być zmieniany przez sklep, a zmiany te mają zastosowanie wobec Klientów składających zamówienia po dniu wejścia w życie zmian.

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2023;